Zobrazení: vizuální, textové

CzechTrade : partner pro váš export

czechtrade.cz [aktuální verze]

Exportní příležitosti, adresář exportérů, informace ze zahraničních trhů, dění v mezinárodním obchodě, analýzy zahraničního obchodu a profil ČR. Obsahuje časopis Trade Review

Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade

EGAP

www.egap.cz [aktuální verze]

Stránky státní úvěrové pojišťovny zaměřené na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a tržně nepojistitelným komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží, služeb a investic z ČR. Obsahuje informace o pojistných produktech nebo klasifikaci zemí podle míry teritoriálního rizika

Vydavatel: Exportní garanční a pojišťovací společnost

1