Zobrazení: vizuální, textové

Střední Čechy : příroda, člověk, krajina

priroda.kr-stredocesky.cz [aktuální verze]

Elektronická podoba knihy zaměřené na střední Čechy. Zabývá se živou i neživou přírodou středních Čech, ale i postavením člověka v krajině.

Vydavatel: Středočeský kraj

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

TRAM-BUS.cz : VHD v Praze a středních Čechách

www.tram-bus.cz [aktuální verze]

Webové stránky, které se věnují veřejné dopravě v Praze a ve Středních Čechách. Podrobné informace o jednotlivých linkách nebo trasách veřejné hromadné dopravy, doplněné o mapy a fotografie.

Vydavatel: Chour, Martin

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Ústav archeologické památkové péče středních Čech : ÚAPPSČ

www.uappsc.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti ústavu: projekty, přednášky, publikace, výstavy; součástí webu je pojednání o vývoji osídlení v pravěkém a raně historickém období

Vydavatel: Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha

Vstoupit do krajiny : o přírodě a paměti středních Čech

krajina.kr-stredocesky.cz [aktuální verze]

Kniha v elektronické podobě zaměřená na středočeskou krajinu. Zabývá se otázkami jako co je krajina, co v ní chceme chránit, jaké jsou její hlavní současné problémy a jaké jsou i cesty k nápravě.

Vydavatel: Středočeský kraj

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1