Zobrazení: vizuální, textové

Národní úložiště šedé literatury

nusl.techlib.cz [aktuální verze]

Informace o projektu Národní technické knihovny, jehož cílem je budování Národního úložiště šedé literatury. Informace o základních komponentách projektu, jako je typologie digitálních objektů, použitý software, metadata a identifikátory

Vydavatel: Národní technická knihovna

Licence: CC BY-SA 4.0
1