Zobrazení: vizuální, textové

Česká advokátní komora

www.cak.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace o České advokátní komoře, která je největší právnickou profesní organizací v České republice. Informace o organizaci, předpisy o advokacii, bulletin advokacie od roku 1994

Vydavatel: Česká advokátní komora

1