Zobrazení: vizuální, textové

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

www.jvkcb.cz [aktuální verze]

Historie, služby, řád a další dokumenty Jihočeské vědecké knihovny. Součástí jsou i informace (koncepce, metodika) regionálního knihovnictví a fotogalerie budov knihovny

Vydavatel: Jihočeská vědecká knihovna

Krajská knihovna Františka Bartoše : příspěvková organizace

kfbz.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně : organizační schéma, koncepce rozvoje, tiskové zprávy, pořádané akce, poskytované služby čtenářům a regionální funkce ve Zlínském kraji. Součástí je fotogalerie budovy a vnitřních prostor knihovny

Vydavatel: Krajská knihovna Františka Bartoše

Krajská knihovna Karlovy Vary

www.knihovna.kvary.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, poskytovaných službách veřejnosti a ostatním knihovnám včetně podpory služeb regionálního knihovnictví

Vydavatel: Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna v Pardubicích

kkpce.cz/cs/ [aktuální verze]

Informace o knihovně (budovy, historie, knihovní řád, výroční zprávy), poskytované služby čtenářům, knihovnám v rámci funkce regionální knihovny. Součástí je časopis Kapka určený čtenářům knihovny a fotogalerie z pořádaných akcí

Vydavatel: Krajská knihovna v Pardubicích

Krajská knihovna Vysočiny

www.kkvysociny.cz [aktuální verze]

Historie, výroční zprávy, soupis publikační činnosti, knihovní řád, popis novostavby a další informace o Krajské knihovně Vysočiny. Součástí webu je soupis knihoven v regionu a dokumenty týkající se plnění regionálních funkcí knihovny

Vydavatel: Krajská knihovna Vysočiny

Krajská vědecká knihovna Liberec

www.kvkli.cz [aktuální verze]

Všeobecné informace o knihovně, oddělení a pobočky, poskytované služby, projekty. Součástí jsou metodické informace o regionální funkci knihovny a medailony vybraných literárních autorů

Vydavatel: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

www.svkul.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, poskytovaných službách čtenářům i ostatním knihovnách, legislativa k plnění regionálních funkcí knihovny, zapojení do projektů, aktuality

Vydavatel: Severočeská vědecká knihovna

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

www.svkkl.cz [aktuální verze]

Základní informace o knihovně (historie, virtuální průvodce), poskytované služby čtenářům i knihovnám v rámci regionální funkce knihovny, aktuality

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : SVK Plzeňského kraje

www.svkpl.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně a službách čtenářům a ostatním knihovnám s důrazem na služby regionálních knihoven. Součástí je fotogalerie knihovny

Vydavatel: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

1