Zobrazení: vizuální, textové

Asociace turistických informačních center ČR : A.T.I.C. České republiky

www.aticcr.cz [aktuální verze]

Stránky profesního sdružení, jehož cílem je být centrem informační sítě cestovního ruchu v České republice. Informace o asociaci, řešených projektech, vzdělávacích aktivitách. Součástí stránek je také zpravodaj.

Vydavatel: Asociace turistických informačních center ČR

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

www.phcr.cz [aktuální verze]

Stránky nezávislé odborové organizace, která sdružuje zaměstnance oborů ve veřejném stravování, přechodném ubytování, v cestovním ruchu a rekreačních službách, zahrnují základní informace, dokumenty, časopis Espresso.

Vydavatel: Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

Královská cesta

www.kralovskacesta.cz [aktuální verze]

Webové stránky zaměřené na poznávání významných památek Prahy, zejména Královské cesty, zahrnují texty, fotografie a další materiály.

Vydavatel: EDU ART PRAHA

Pražská informační služba

www.pis.cz [aktuální verze]

Domovské stránky Pražské informační služby, jejímž cílem je propagovat místo, seznamovat domácí i zahraniční zájemce s jeho památkami, s pražskou kulturou i historií a zajišťovat služby cestovního ruchu pro návštěvníky hlavního města i obyvatele Prahy

Vydavatel: Pražská informační služba

Via Africana CZ

czefrica.com [aktuální verze]

Jedná se o stránky poskytující informace převážně z oblasti turistiky a cestovního ruchu v afrických zemích. Součástí stránek je i elektronický časopis Protea

Vydavatel: Via Africana CZ

1