Zobrazení: vizuální, textové

Mediální studia

medialnistudia.fsv.cuni.cz [aktuální verze]

Recenzovaný odborný časopis obsahující teoretické texty, články reflektující empirický výzkum, překlady významných cizojazyčných statí, zprávy z výzkumu zveřejňující zajímavá data a zprávy o aktuálním dění v oblasti mediálních studií a žurnalistiky. Dostupné též v tištěné verzi.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Publikace FSV UK

publication.fsv.cuni.cz [aktuální verze]

Databáze publikací a kvalifikačních prací Fakulty sociálních věd UK

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Tomáš Váňa

tomasvana.cz [aktuální verze]

Webové stránky studenta politologie a mediálních studií na UK, příznivce Strany Svobodných občanů. Zahrnuty jsou biografické údaje, akademické práce, články na politologická a společenskovědní témata, fotogalerie.

Vydavatel: Váňa, Tomáš

1