Zobrazení: vizuální, textové

Hospodářská politika

www.narodacek.cz [aktuální verze]

Mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Vydavatel: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Informační studie

www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makr_info_studie.html [aktuální verze]

Informační studie (Information Papers) slouží především ke shromáždění existujících poznatků z oblasti makroekonomické analýzy a hospodářské politiky.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Konference | Indexace

www.narodacek.cz/indexace-sborniky/ [aktuální verze]

Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika, které se účastní odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Vydavatel: Evropská výzkumná univerzita

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým

nho.econ.muni.cz [aktuální verze]

Vědecký recenzovaný časopis vycházející v anglickém jazyce. Přináší nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Plné texty od roku 2006.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta

Politická ekonomie

polek.vse.cz/ [aktuální verze]

Web českého vědeckého časopisu z oblasti základního ekonomického výzkumu s nenulovým impakt faktorem. Uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém a slovenském jazyce, zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických proces.

Vydavatel: Vysoká škola ekonomická

Spořicí státní dluhopisy

www.sporicidluhopisycr.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na spořící státní dluhopisy. Informace o Dluhopisu Republiky, typech dluhopisů a možnostech investování. Součástí zprávy a aktuality vydávané Ministerstvem financí k tématu státních dluhopisů určených pro občany.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Svaz průmyslu a dopravy ČR : zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

www.spcr.cz [aktuální verze]

Posláním svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání a hájit společné zájmy svých členů

Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy ČR

1