Zobrazení: vizuální, textové

Humanistická strana : nenásilí - lidská práva - jaderné odzbrojení

humanistickastrana.cz [aktuální verze]

Informace o programu, kandidátech, návrzích a názorech strany. Obsahuje přehled pořádaných kampaní.

Vydavatel: Humanistická strana

Licence: CC BY 3.0

Klub angažovaných nestraníků : KAN

www.kan.cz [aktuální verze]

Stránky politického hnutí občanů hlásící se k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity. Zdroj obsahuje stanovy, program, dokumenty hnutí

Vydavatel: Klub angažovaných nestraníků

Konzervativní strana

konzervativnistrana.cz [aktuální verze]

Pravicová politická strana hlásící se k odkazu západní křesťanské civilizace. Obsahuje program, stanoviska, názory, dokumenty strany.

Vydavatel: Konzervativní strana

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová : KDU-ČSL

kducsl.cz [aktuální verze]

Politická strana prosazující křesťanské a konzervativní hodnoty v politickém životě společnosti a státu. Součástí zdroje je volební program, stanovy a dokumenty strany.

Vydavatel: KDU-ČSL

TOP 09

top09.cz [aktuální verze]

Konzervativní politická strana vycházející z tradic křesťansko-židovské evropské kultury. Obsahuje program, obor působnosti, dokumenty strany

Vydavatel: TOP 09

1