Zobrazení: vizuální, textové

Businessinfo.cz : oficiální portál pro podnikání a export

businessinfo.cz [aktuální verze]

Oficiální portál pro podnikání a export, přehled informací a služeb poskytovaných státní správou, zejména pro malé a střední podnikatele

Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade

Česká centra

www.czechcentres.cz [aktuální verze]

Stránky informující všeobecně o České republice, české společnosti, kultuře, vzdělání, obchodě a politice.

Vydavatel: Česká centra

Export do SRN

exportdosrn.cz [aktuální verze]

Podpora českého vývozu do SRN, ekonomické zpravodajství, analýzy a komentáře a praktické informace o podnikání

Vydavatel: WebTrade CZ

Infoservis o Polsku

opolsku.info [aktuální verze]

Stránky věnující se Polsku především z hlediska obchodu, podnikání, cla, veletrhů, legislativy a marketingu

Vydavatel: Cespol Group

International chamber of commerce Czech Republic

www.icc-cr.cz [aktuální verze]

Národní výbor ICC reprezentuje zájmy, stanoviska a názory podnikatelů při jednáních o mezinárodním obchodu s národními i mezinárodními organizace a vládou. Stránky obsahují informace o členství, akcích a publikacích

Vydavatel: Národní výbor ICC ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz [aktuální verze]

Zdroj mapuje podnikatelské prostředí v ČR, zahraniční obchod, průmysl a stavebnictví a taktéž ekonomické vztahy k Evropské Unii.

Vydavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1