Řešitelé

Tomáš Foltýn – ředitel Odboru správy fondů NK ČR, řešitel projektu za NK ČR

Zdenko Vozár – vedoucí Oddělení podpory aplikací NK-NDK, Odbor podpory ICT NK ČR, technický správce Webarchivu a operátor sklizní, na projektu se bude podílet jako Analytik softwarových a hardwarových řešení

Jaroslav Kvasnica – externí konzultatnt Oddělení archivace webu, Odbor digitálních fondů NK ČR, na projektu se bude podílet jako Analytik vývoje centralizovaného rozhraní webového archivu

Marie Haškovcová – vedoucí Oddělení archivace webu, na projektu se bude podílet jako Analytik vyhledávacích mechanismů Webarchivu

Andrea Prokopová – Oddělení archivace webu, Analytik dat Webarchivu

Jiří Horák - Odddělení archivace webu, Správce ICT

Michaela Bežová – vedoucí Oddělení strategického plánování digitalizace knihovních fondů NK ČR, Tester vyvíjených nástrojů

Pavel Ircing – Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky ZČU, zabývá se strojovým rozpoznáváním přirozeného jazyka, řešitel projektu za ZČU

Jan Švec – Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky ZČU, zabývá se rozpoznáváním a porozumění řeči, na projektu se bude podílet jako Výzkumný a vývojový pracovník – vývoj metod strojového učení pro zpracování dat

Jan Lehečka – Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky ZČU, zabývá se identifikací tématu z textu, na projektu se bude podílet jako Výzkumný a vývojový pracovník – detekce tématu z textových dokumentů

Luboš Šmídl – Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky ZČU, zabývá se automatickým rozpoznáváním řeči, od počátku k výsledku, problematikou dial, na projektu se bude podílet jako Výzkumný a vývojový pracovník – zpracování audio dat

Daniel Čermák – Sociologický ústav AV ČR, Výzkumné oddělení lokálních a regionálních studií, na projektu se bude podílet jako Výzkumný pracovník

Martin Vávra – Sociologický ústav AV ČR, Datový archiv, zabývá se shromažďováním dat z dotazníkových řešení, na projektu se bude podílet jako Výzkumný pracovník

Paulína Tabery – Sociologický ústav AV ČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění, řešitelka projektu za SOÚ

Matouš Pilnáček – Sociologický ústav AV ČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění, zabývá se analýzou, na projektu se bude podílet jako Datový analytik a koordinátor komunikace s technickými obory

Radka Jirmanová a Martin Šimon jako další řešitelé projektu na pozici Výzkumní pracovníci