Partneři

Národní knihovna ČR Webarchiv

Český webový archiv Národní knihovny ČR (Webarchiv) je digitální archiv českých elektronických online zdrojů. První dokumenty byly archivovány v roce 2001, pravidelná archivace pak probíhá od roku 2005. V současnosti je Webarchiv jediným subjektem v České republice, který se zabývá archivováním webového obsahu v tak velkém rozsahu, tzn. na celonárodní úrovni. Také patří mezi nejstarší webové archivy v Evropě. V současné době je uloženo asi 350 TB a za každý rok dojde k nárůstu o 30-50 TB. Webarchiv sklízí data buď celoplošně, nebo výběrově. Při celoplošné sklizni se jedná o kompletní českou doménu. Měsíční sklizeň se dělá 12x do roka a běží zhruba měsíc. Jde o výběrové sklízení, které projde kvalitativní metodou výběru.

Západočeská univerzita v Plzni

Pro ZČU je v projektu nejdůležitější rozpoznávání řeči. Konkrétně převod řeči na text, ne už rozpoznávání, zda se jedná o němčinu, angličtinu nebo například češtinu. Jedním z projektů, do kterého se univerzita zapojila, byl projekt MALACH (2001 až 2007). Šlo o převod audio-stopy na text, ve kterém je možné vyhledávat. Katedra kybernetiky se účastnila i předchozích projektů v programu NAKI ve spolupráci s MFF UK, ÚSTR, jehož cílem bylo zpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu (AMALACH). Jejich úkolem v projektu bude aplikace moderních automatizovaných analytických nástrojů na relevantní data webového archivu.

Sociologický ústav AV ČR

Sociologický ústav AV ČR byl založen v roce 1965. Od 1. ledna 2007 se stal, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Sociologický ústav AV ČR hraje klíčovou roli především v badatelské části projektu. Práce týmu kvantitativních sociologů bude spočívat v aplikaci výsledků analytického zpracování v konkrétních výzkumech. Kromě kvantitativního šetření se řeší i kvalita informací. Český sociálně vědní datový archiv – má za úkol archivovat a podporovat veškeré datové zdroje v ČR. Big-data a sociální média jsou pro sociology důležitá, i když původně se na ně nezaměřovali.