Webarchiv právní analýza

Směrnice obsahuje popis současné situace a aktuálně řešené problémy. Přibližuje faktické fungování webového archivu Národní knihovny ČR i základní právní rámec jeho provozu. Věnuje se také možnostem sdílení dat s ohledem na licenci Creative Commons a podmínkám zpřístupnění fondů. Dále také možnostem datové analýzy nad daty webového archivu tedy text a data miningu.

Klíčové aspekty budování a správy webových archivů v celosvětové perspektivě

Marie Haškovcová (Národní knihovna ČR)

Představení projektu „Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů“

Tomáš Foltýn (Národní knihovna ČR)

Právní aspekty a limity spolupráce v rámci zpracování dat webového archivu NK ČR

Lucie Straková (Masarykova univerzita v Brně)

Využití dat webových archivů v sociálních vědách

Paulína Tabery, Matouš Pilnáček (Sociologický ústav AV ČR)

Tvorba intermediary formátu a příklady využití moderních technologií (HADOOP, SPARK, jusTEXT atd.) pro práci s obsahem webového archivu

Pavel Ircing, Zdenko Vozár (Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni; Národní knihovna ČR)

Využití moderních technologií pro práci s obsahem webového archivu

Jan Lehečka (Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni)

Prezentace dosavadních zkušeností ohledně práce s webovým archivem

Marta Škubalová (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

WARC hands on workshop - praktická ukázka práce s WARC soubory

Andrea Prokopová (Národní knihovna ČR)