Display: visual, text

Česká golfová federace

cgf.cz [current version]

Stránky federace, která pomáhá rozvoji golfové hry, organizuje závodní činnost, reprezentuje golf ve vztahu ke sportovním institucím. Informace o federaci, turnajích, reprezentaci a aktuálním dění.

Publisher: Česká golfová federace

1