Display: visual, text

Kvaternion : časopis o matematice pro aplikace

kvaternion.fme.vutbr.cz [current version]

Časopis zaměřený na matematické aplikace. Obsahuje odborné i populárně vědecké články, materiály ke studiu, pedagogické náměty, vybrané studentské práce.

Publisher: Vysoké učení technické. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky

1