Display: visual, text

Ffabula

www.ffabula.cz [current version]

Webové stránky FFabuly, spolku studentů historie na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Studentský spolek pořádá akce pro studenty i přípravné kurzy pro uchazeče o studium, vydává také časopis Obscura.

Publisher: Univerzita Karlova

Fortifikace.cz

fortifikace.cz [current version]

Webové stránky prokejtu zaměřené na mapování a dokumentaci historického období mezi lety 1945-1990. Věnuje se hlavně historii armádní a souvisejícím politicko-sociálním tématům.

Publisher: Historie, Dokumentace, Fortifikace

1