Display: visual, text

Humpolec

humpolec.org [current version]

Informace o vsi Humpolec a její historii znázorněné pomocí obyvatel domů. Součástí historické fotografie.

Publisher: Švec, Michael

Milčice

milcice.eu [current version]

Informace o vesnici Milčice a její historii znázorněné také pomocí obyvatel domů. Součástí historické mapy

Publisher: Švec, Michael

1