Display: visual, text

Studie a texty Evangelické teologické fakulty

www.etf.cuni.cz/sat/ [current version]

Odborný časopis pro teologii obsahující původní badatelské práce a přehledové práce, které informují o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech.

Publisher: Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta

1