Display: visual, text

Česká kosmická kancelář

www.czechspace.cz [current version]

Stránky neziskové společnosti, která mimo jiné provozuje informační a poradenské centrum v oblasti kosmických aktivit. Informace o společnosti, výzkumu vesmíru, nosných raketách, pozorování Země a další.

Publisher: Česká kosmická kancelář

1