Display: visual, text

Povodí Moravy

www.pmo.cz [current version]

Stránky státního podniku, který mimo jiné sleduje stav koryt vodních toků v oblasti povodí Moravy. Součástí informace o vodáckých akcích, aktuální zprávy a Zpravodaj o vodě.

Publisher: Povodí Moravy

1