Display: visual, text

Fortifikace.cz

fortifikace.cz [current version]

Webové stránky prokejtu zaměřené na mapování a dokumentaci historického období mezi lety 1945-1990. Věnuje se hlavně historii armádní a souvisejícím politicko-sociálním tématům.

Publisher: Historie, Dokumentace, Fortifikace

VVP Dědice

www.vvpdedice.net [current version]

Stránky jsou věnovány zejména historii vojenského výcvikového prostoru Dědice

Publisher: Suchánek, Jiří

1