Display: visual, text

Department of theoretical computer science and mathematical logic

ktiml.mff.cuni.cz [current version]

Informace o katedře, jejích zaměstnancích, studentech, výzkumu a výuce.

Publisher: Univerzita Karlova. Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

1