Display: visual, text

Asociace krajů České republiky

asociacekraju.cz [current version]

Webové stránky zájmového sdružení, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů. Součástí informace o struktuře a organizaci asociace, tiskové informace, kalendář akcí, fotogalerie.

Publisher: Asociace krajů ČR

1