Display: visual, text

Rozvojové středisko

www.czechaid.cz [current version]

Rozvojové středisko je podpůrným odborným pracovištěm Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Publisher: Rozvojové středisko

1