Display: visual, text

Nadační fond angažovaných nestraníků : NFAN

nfan.cz [current version]

Informace o nadačním fondu, jeho aktivitách a organizaci. Fond udílí několik cen osobnostem, které se zasloužily o rozvoj občanské společnosti.

Publisher: Klub angažovaných nestraníků

Licence: CC BY 3.0 CZ
1