Display: visual, text

Reforma justice

reformajustice.cz [current version]

Informace o novém trestním zákoníku, souhrnné novele občanského soudního řádu a novele zákona o soudech a soudcích.

Publisher: Ministerstvo spravedlnosti

1