Display: visual, text

Rada pro reklamu : RPR

www.rpr.cz [current version]

Organizace usilující o samoregulaci reklamy. Věnuje se problematice čestné, legální a pravdivé reklamy. Součástí zdroje je organizační struktura, dokumenty vydané PRP, legislativa, případy řešené Arbitrážní komisí Rady pro reklamu.

Publisher: Rada pro reklamu

1