Display: visual, text

Ústav výpočetní techniky

www.muni.cz/ics/ [current version]

Ústav vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti informačních technologií s dlouhodobým výzkumným zaměřením na výzkum v oblastech digitálních knihoven, healthware, rozsáhlých distribuovaných systémů a zpracování multimédií ve vysoké kvalitě. Informace o ústavu, výzkumných projektech, aktuality.

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav výpočetní techniky

1