Display: visual, text

Ústav pro dějiny umění

udu.ff.cuni.cz [current version]

Informace o ústavu, seznam přednášek a seminářů, pedagogů, aktuality z oblasti stipendií a grantů a pořádaných konferencí a sympozií. Součástí je fotogalerie uměleckých artefaktů sloužící pro vzdělávací účely.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro dějiny umění

1