Display: visual, text

Výtvarnéumělkyně

vytvarneumelkyne.cz [current version]

Stránky obsahují informace o díle a bibliografické údaje o českých výtvarných umělkyních působících převážně v období první republiky

Publisher: Digitální archiv výtvarných umělkyň

Ženy, gender & moderní umění

zenyvumeni.cz [current version]

Články na téma role českých žen v dějinách umění se zaměřením na moderní umění. Součástí je rejstřík nejvýznamnějších umělkyň

Publisher: Pachmanová, Martina

1