Display: visual, text

Technologická agentura České republiky

tacr.cz [current version]

Úkolem agentury je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Informace o agentuře, programech, aktuality a organizované akce

Publisher: Technologická agentura ČR

1