Display: visual, text

Svaz měst a obcí České republiky : SMO ČR

smocr.cz [current version]

Informace zaměřené na problematiku obcí, zvláště pak na oblast legislativy. Součástí je organizační struktura a popis činnosti Svazu

Publisher: Svaz měst a obcí ČR

1