Display: visual, text

Mezinárodní politika

www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika [current version]

Měsíčník o světovémpolitickém dění. Je zdrojem fundovaných informací a názorů odborníků v oblasti mezinárodních politických a ekonomických vztahů a diplomacie.

Publisher: Ústav mezinárodních vztahů

Rada pro mezinárodní vztahy

www.rmv.cz [current version]

Stránky nevládního sdružení snažící se formulovat myšlenky zaměřené na evropské a globální souvislosti. Součástí jsou informace o organizaci a struktuře Rady, výroční zprávy, články členů

Publisher: Rada pro mezinárodní vztahy

1