Display: visual, text

Ústav antropologie

anthrop.sci.muni.cz [current version]

Webové stránky ústavu zabývající se problematikou antropologie biologické, sociální a kulturní. Informace o organizační struktuře, výzkumných projektech, studijních programech, personálním zázemí

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav antropologie

1