Display: visual, text

Rozvojové středisko

www.czechaid.cz [current version]

Rozvojové středisko je podpůrným odborným pracovištěm Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Publisher: Rozvojové středisko

Ústav mezinárodních vztahů Praha

iir.cz [current version]

Stránky o činnosti ústavu zaměřené oblast procesu evropské integrace, bezpečnostní politika a analýza vývoje ve vybraných regionech světa. Součástí jsou informace o Nadaci Anny Lindhové, příspěvky z konferencí a archivní čísla periodik Perspectives, Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika.

Publisher: Ústav mezinárodních vztahů

1