Display: visual, text

Česká daňová správa

cds.mfcr.cz [current version]

Informace o daňovém systému a správě daní v ČR, orgánech daňové správy, jejich kompetencích a postavení, legislativě v oblasti daní, účetnictví a auditu, dozoru nad loteriemi, mezinárodní spolupráci v oblasti daní aj.

Publisher: Ústřední finanční a daňové ředitelství

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1