Display: visual, text

Česká společnost experimentální biologie rostlin

csebr.cz [current version]

Organizace zastřešuje rostlinné fyziology (botaniky). Informace o domácí spolkové činnost a aktivity pořádané ve spolupráci se zahraniční vědeckou obcí. Součástí stránek jsou obsahy Bulletinu ČSEBR, ročník 2009 je již přístupný v elektronické podobě

Publisher: Česká společnost experimentální biologie rostlin

1