Display: visual, text

Asociace pro mezinárodní otázky

www.amo.cz [current version]

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, think-tank, jehož cílem je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Stránky obsahují Informace o asociaci a jejich činnostech v oblasti vzdělávání, mezinárodních projektů a výzkumu. Součástí jsou články a další publikované materiály

Publisher: Asociace pro mezinárodní otázky

Mezinárodní politika

www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika [current version]

Měsíčník o světovémpolitickém dění. Je zdrojem fundovaných informací a názorů odborníků v oblasti mezinárodních politických a ekonomických vztahů a diplomacie.

Publisher: Ústav mezinárodních vztahů

Prague Security Studies Institute

pssi.cz [current version]

Instituce pomáhající vybudovat bezpečné, demokratické a ekonomicky stabilní prostředí v ČR a postkomunistických zemích, též informace o studijních programech

Publisher: Prague Security Studies Institute

1