Display: visual, text

Český telekomunikační úřad : ČTÚ

www.ctu.cz [current version]

Informace zejména o právních předpisech a opatřeních regulujících trh a stanovujících podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Publisher: Český telekomunikační úřad

1