Display: visual, text

Rozrazil online

www.rozrazilonline.cz [current version]

Divadelní server zaměřující se na reflexi převážně moravských divadel, festivalů, současné české dramatiky a také scénu v současné kultuře a umění.

Publisher: Centrum pro kulturu a společnost

1