Display: visual, text

Knihovnický zpravodaj Vysočina

kzv.kkvysociny.cz [current version]

Zpravodaj obsahuje články z oblasti knihovnictví. Zabývá se aktuálními problémy veřejných knihoven, novinkám v oblasti elektronických zdrojů, komunitních knihoven a dětského čtenářství

Publisher: Krajská knihovna Vysočiny

1