Display: visual, text

Linguistica online

www.phil.muni.cz/linguistica/ [current version]

Elektronický časopis Ústavu jazykovědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Obsahuje články o problémech týkajících se lingvistiky.

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav jazykovědy

Studie z aplikované lingvistiky

studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz [current version]

Časopis se zaměřuje na vybraná témata aplikované lingvistiky, interdisciplinární oblasti popisu jazyka a metodologické otázky s tím spjaté. Vedle odborných studií časopis obsahuje zamyšlení nad aktuálními teoretickými otázkami, rozhovory s významnými zahraničními badateli, recenze odborných publikací a aktuální zprávy o dění v oboru.

Publisher: Univerzita Karlova

1