Display: visual, text

Biotrin

biotrin.cz [current version]

Informace o moderních biotechnologiích. Zahrnuje bulletin Svět biotechnologií

Publisher: Biotrin

Genetika : Váš zdroj informací o genetice

genetika.wz.cz [current version]

Stránky jsou věnovány základům genetiky a příbuzných oborů, pokrývají středoškolské osnovy výuky genetiky a některé kapitoly zacházejí až na úroveň vysokoškolských znalostí. Jsou určeny pro středoškolské a vysokoškolské studenty a širokou veřejnost

Publisher: Šípek, Antonín

1