Display: visual, text

Můžeš

muzes.cz [current version]

Informace z oblasti legislativy, zdravotního pojištění, pracovního uplatnění, rekvalifikace a pracovní rehabilitace zdravotně postižených

Publisher: Sdružení přátel Konta Bariéry

Pražská organizace vozíčkářů : POV

www.pov.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je obsáhnout potřeby lidí na vozíku, podpořit integraci do společnosti a vyrovnávat jejich příležitosti. Informace o sdružení, bezbariérové dopravě a aktuálním dění.

Publisher: Pražská organizace vozíčkářů

Přes bariéry

www.presbariery.cz [current version]

Stránky projektu poskytující užitečné informace, které pomáhají překonávat nejrůznější bariéry.

Publisher: Pražská organizace vozíčkářů

1