Display: visual, text

Vach web

knc.czu.cz/~vachm/ [current version]

Stránky obsahují výukové materiály z environmentální chemie, ochrany ovzduší, fyzikálně-chemických aspektů procesů v prostředí a transportu znečištění ovzduší

Publisher: Vach, Marek

Licence: CC BY 3.0 CZ
1