Display: visual, text

Právo do škol

www.pravodoskol.cz [current version]

Stránky dvouletého projektu zprostředkovávajícího studentům středních škol základní právní povědomí.

Publisher: Asociace občanských poraden

1