Display: visual, text

Český telekomunikační úřad : ČTÚ

www.ctu.cz [current version]

Informace zejména o právních předpisech a opatřeních regulujících trh a stanovujících podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Publisher: Český telekomunikační úřad

Identita občana

info.identitaobcana.cz [current version]

Stránky identifikačního portálu Identita občana. Informace o elektronické identifikaci, seznam poskytovatelů služeb a další užitečné informace.

Publisher: Digitální a informační agentura

Post-media theory

www.fhs.cuni.cz/media/post-media-theory/ [current version]

Záměrem časopisu je prezentovat nové přístupy, autory a výzkumné projekty k současné teorii a filosofii médií, kultury a techniky i východiska dnešních teorií z oblasti filosofie, sociologie, estetiky, sémiotiky a politologie

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Elektronická kultura a sémiotika

Studia nových médií

novamedia.ff.cuni.cz [current version]

Informace o studiu, zaměstnancích, projektech, charakteristika oboru a profil absolventa

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví

1