Display: visual, text

Liga vozíčkářů

ligavozic.cz [current version]

Informace o činnosti Ligy vozíčkářů zabývající se integrací handicapovaných do běžného života. Podpůrné materiály, kontakty, rozcestník, poradna.

Publisher: Liga vozíčkářů

Můžeš

muzes.cz [current version]

Informace z oblasti legislativy, zdravotního pojištění, pracovního uplatnění, rekvalifikace a pracovní rehabilitace zdravotně postižených

Publisher: Sdružení přátel Konta Bariéry

Pražská organizace vozíčkářů : POV

www.pov.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je obsáhnout potřeby lidí na vozíku, podpořit integraci do společnosti a vyrovnávat jejich příležitosti. Informace o sdružení, bezbariérové dopravě a aktuálním dění.

Publisher: Pražská organizace vozíčkářů

Přes bariéry

www.presbariery.cz [current version]

Stránky projektu poskytující užitečné informace, které pomáhají překonávat nejrůznější bariéry.

Publisher: Pražská organizace vozíčkářů

Vozíčkář : ...aby vám život neujel

vozickar.com [current version]

Časopis je určený nejen vozíčkářům, ale i všem, kteří se profesně nebo dobrovolnicky zabývají životem handicapovaných. Archiv čísel od roku 2010.

Publisher: Liga vozíčkářů

1