Display: visual, text

WikiKnihovna

wiki.knihovna.cz [current version]

WikiKnihovna je projekt pro sdílení a tvorbu studijních materiálů z oblasti knihovnictví a informační vědy.

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ
1