Display: visual, text

Komora auditorů České republiky

kacr.cz [current version]

Stránky Komory auditorů ČR, která mimo jiné vede seznam auditorů a registr hostujících auditorů, kontroluje provádění auditorské činnosti a vydává národní auditorské směrnice

Publisher: Komora auditorů ČR

Rada pro veřejný dohled nad auditem

radaproaudit.cz [current version]

Orgán veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti. Informace o úkolech a činnostech, členech, výborech a zahraničních aktivitách rady.

Publisher: Rada pro veřejný dohled nad auditem

1